Hệ thống hội nghị truyền hình qua cổng USB

Phần mềm bổ trợ

Phần mềm bổ trợ cho các thiết bị hội nghị truyền hình bằng cổng USB của AVer mang đến trải nghiệm hoàn hảo và thuận tiện khi bạn hội họp trực tuyến, giúp cuộc họp từ xa hiệu quả và dễ sử dụng.

EZManager

AVer EZManager là phần mềm miễn phí, dễ sử dụng, là công cụ đặc biệt được thiết kế quản lý tập trung hiệu quả tất cả các thiết bị hội nghị truyền hình AVer USB. Truy cập toàn quyền kiểm soát các thiết bị của bạn và giữ cho tất cả chúng hoạt động đồng bộ một cách hoàn hảo.

Tìm hiểu thêm
EZLive

AVer’s new EZLive is a powerful application that lets users easily record video, livestream, and capture images during real-time video conferencing. EZLive is a free application that is available on all AVer USB cameras and makes them an even more effective collaboration tool.

Tìm hiểu thêm
EZHuddle

With this fantastic mobile application, VC320 users can turn any mobile device into a remote control for all their Conference Camera’s functions. Not only is it ultra-convenient, it’s also free!

Tìm hiểu thêm
PTZApp

The PTZApp is an innovative industry-first software program that makes the conference camera more powerful than ever. Compatible with PC and Mac computers, the PTZApp assists with firmware upgrades as well as providing a host of functions such as answering/hanging up via remote control, controlling the conference camera via the PTZapp, adjusting the camera's image quality, diagnosing operating status, and viewing live video from the camera. Most important of all, it’s free.

Tìm hiểu thêm
 

Giải pháp truyền thông cộng tác cho Doanh nghiệp

Trải nghiệm môi trường truyền thông cộng tác mới