Tính năng quản lý dễ sử dụng

Nhanh chóng và dễ dàng quản lý các thiết bị hội nghị truyền hình AVer USB (dòng CAM, VB và VC) với EZManager. Sử dụng các phương pháp và giao thức mạng tiêu chuẩn, công cụ này có thể tìm thấy nhiều thiết bị, phần mềm quản lý từ xa hoặc nâng cấp phần mềm ứng dụng PTZ, điều khiển và thay đổi cài đặt, hiện thị trạng thái kết nối, sao lưu và khôi phục cấu hình camera.

ezmanager

Giao diện trực quan và khả năng tương thích linh hoạt

EZManager cài đặt trên PC Windows hoặc iOS, nhưng nó không dừng lại ở đó. Bạn có thể linh hoạt quản lý và điều khiển các thiết bị AVer USB thông qua bất kỳ máy tính bảng nào, đơn giản bằng cách mở EZManager trong trình duyệt Chrome và nhập địa chỉ IP của máy PC trung tâm. AVer EZManager cũng có giao diện người dùng trực quan hiển thị tên thiết bị, địa chỉ, kiểu máy, phiên bản firmware và trạng thái.

ezmanager

Các yêu cầu hệ thống

PC Hardware and software requirements
  • CPU: Intel Core i5-6xxx 3.0GHZ
  • RAM: 8G
  • HDD: 10G (Free Space)
  • Network card: 100M bps
  • Wireless: 802.11ac (Optional)
  • OS: Windows 7, 64 bits, Windows 10, 64 bits
Web Page access:
  • Chrome: version 76.x or above
  • Firefox: version 69 or above
  • IE: Doesn't support

URL

Get Software