Hội nghị truyền hình AVer

Bảo hành mở rộng 2 năm

Mở rộng sự đảm bảo của bạn

Kéo dài tuổi thọ của sản phẩm và cung cấp cho bạn nhiều nhất dịch vụ an toàn với dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp và nhanh chóng.


Đăng ký ngay

THỜI GIAN BẢO HÀNH MỞ RỘNG

AVer Information Inc. cung cấp Bảo hành tiêu chuẩn 3 năm cho Thiết bị của các dòng SVC, EVC, VC, VB, FONE và CAM.


Sản phẩm áp dụng

  • Dòng EVC
  • Dòng SVC
  • Dòng VC
  • Dòng CAM
  • Dòng VB
  • Dòng FONE

Bảo hành tiêu chuẩn

  • 3 năm

Bảo hành mở rộng

  • 2 năm

* Bằng cách tham gia chương trình này, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây.
** Chương trình bảo hành có giới hạn của AVer có thể khác nhau ở các Quốc gia. Vui lòng liên lạc với các chi nhánh hoặc các đại lý sở tại để biết thêm chi tiết.