Hội nghị truyền hình AVer

Mở rộng sự đảm bảo của bạn


Đăng ký ngay

Cảm ơn bạn đã chọn AVer!

Bằng cách đăng ký (các) sản phẩm trực tuyến trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua, bạn sẽ nhận được thêm dịch vụ Bảo hành Giới hạn Phần cứng Mở rộng 2 năm, sẽ đưa tổng thời gian bảo hành lên 5 năm.
Điều khoản và Điều kiện >>